Проф. д-р Мария Миланова

Кардиолог


Е част от екипа на Оскар Клиник, който допълва експертизата на центъра в областта Кардиология. Проф. Миланова е специалист с над 20 годишен опит. Завършила е медицина в МУ – София през 1983 г. Има придобити специалности по Вътрешни болести и Кардиология, както и множество курсове, специализации и следдипломни квалификации у нас и в чужбина. Професионалния си път започва в районна болница Горна Оряховица. През 1988 г. започва работа в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”. От 2007 е началник Клиника по Кардиология в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”, а в момента освен ръководството на кардиологичното звено оглавява и Терапевтичния комплекс на спешната болница в страната. Проф. Миланова се развива като лекар в областта на спешните състояния в медицината, оценката на сърдечния риск при несърдечна хирургия, артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, остър коронарен синдром, сърдечна недостатъчност, сърдечно-съдови проблеми и бременност. През 2014 г. е избрана за Професор по научната специалност кардиология. Притежава научни степени „Доктор” (2003 г.) и „Доктор на медицинските науки” (2016 г.). Проф. Миланова има над 100 публикации във водещи български и чуждестранни медицински списания. Член е на Европейското и на Българското дружество по кардиология. През 2013 г. е избрана за FESC на Европейското кардиологично дружество. Председател на работната група „Жени и сърдечносъдов риск” към Дружеството на кардиолозите в България от 2016 г.