Find us on facebook! Find us on twitter!

Екип


Здравейте

В O.S.K.A.R. Clinic работи екип от сертифицирани от ФМФ консултанти. Всеки от тях има сериозна професионална биография, за която можете да прочетете в личната му страница. Основното което ни обединява е спазването на европейските стандарти за пренатална диагностика, протоколите за консултиране на пациентите и непрекъснатия ежегоден одит на резултатите на всеки един от нас. Също така имаме удоволствието да работим заедно с един от най-добрите клиницисти в областта на акушерството и гинекологията в лицето на Д-р Ковачева. Тя е със солиден опит във оперативното акушерство и рискова бременност, както и с безупречна репутация сред пациентите и колегите си. От първостепенна важност за екипа ни е непрекъснатата квалификация, която ни дава възможност да предлагаме най-актуалните постижения в областта пренатална диагностика на пациентите ни. По този начин осигуряваме спокойствие и увереност на бъдещите майки както по време на бременността, така и по време на раждането и грижите за детето след това.