Find us on facebook! Find us on twitter!

Д-р Райна Ковачева

Специалист Акушер-Гинеколог

Месторабота:

като Лекар

От 1992-1993 г.- Отделение по Педиатрия- Общинска болница Дупница

като Клиничен ординатор

От 1993-1997 год .- ДУП „Майчин Дом“

като Лекар Ординатор- Акушер-Гинеколог

От 1997-1999 г.-Отделение по гинекология -Пета градска болница

като Лекар Ординатор- Акушер-Гинеколог

От 14.10.1999год. до момента- Родилно отделение – ПСАГБАЛ „Света София“

като Председател на Съвета на директорите

От 30.01.2001 г. до края на 2004 год. – Първа многопрофилна болница за активно лечение-София ЕАД

 

Образование и обучение:

13.10.1992г.  – Магистър по Медицина– Висш Медицински Институт София

05.08.1997г. – Специалист Акушер-Гинеколог – ВМИ София катедра Акушерство и гинекология

 

Други умения и компетенции:

 

Назад