Find us on facebook! Find us on twitter!

..Перфекционизъм, компетентност и чиста човешка топлота и загриженост се намират в абсолютен баланс.


..Перфекционизъм, компетентност и чиста човешка топлота и загриженост се намират в абсолютен баланс.

Д-р Янкова e специалистът , на когото доверих грижите за двете ми бременности. Тя провеждаше консултациите, пренаталната диагностика, ръководеше и участваше при самите раждания. За нея мога да изкажа само суперлативи! В обективен план мога да добавя, че тя е пример за рядко срещан тип лекар, при когото перфекционизъм, компетентност, професионализъм и чиста човешка топлота и загриженост се намират в абсолютен баланс.! Винаги ще бъда благодарна за грижите и отношението и към мен! Бъдете благословена д-р Янкова! „


Валерия Кирова, гр. София

Назад