Нели Вълкова

Административен специалист


Образование и професионален опит:
  1. 2017г. – Придобита степен Магистър специалност „Журналистика и медии“ – Софийски университет „Св. Климен Охридски“
  2. 2012 – 2019 г. – Придобита степен Бакалавър специалност „Масови комуникации“ – Нов български университет
  1. Член на екипа на Оскар Клиник от август 2020г.