Find us on facebook! Find us on twitter!

Прегледи


  1. Гестационни седмици Гестационни седмици
Скриннинг и проследяване на многоплодна бременност
Инвазивна диагностика – Хорионбиопсия, Амниоцентеза
Скрининг чрез фетална ДНК в майчиния серум по време на целия период на бременността

Преглед за доказване на развиваща се бременност

Това е най-ранния срок на бременността в който можем да "видим" добре оформен ембрион със сърдечна дейност в матката посредствум ултразвуково изследване. Преди това можем да видим само гестационен сак, но не и добре оформен ембрион. Затова от датата на очакваната менструация трябва да изчакате 2 седмици за да дойдете на преглед, до тогава е достатъчно да направите единствено тест за бременност.

Прочети още

Първи триместър Скрининг за Даун синдром

Ултразвуковото изследване се извършва от 11г.с.-13г.с. и 6 дни или дължина на ембриона от 45мм до 84мм (CRL). Обикновено се извършва „през корема”, а в някои случаи се налага да се извърши трансвагинално. КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ НА ПРЕГЛЕДА В 11-13 г.с. Да се определи точния срок на бременността. Най-вече при бременни, които не могат да кажат датата на последната редовна менструация, имат нередовни менструални цикли,забременели са по време на кърмене или скоро след спиране на противозачатъчни. Измерва се дължината на фетуса и по нея се определя датата на термина. Да се определи риска за Даун синдром и други хромозомни аномалии. На всяка жена се изчислява индивидуален риск за бременността. Това става като се измерят няколко ехографски и биохимични параметъра, като се има предвид и възрастта на майката. Да се диагностицира многоплодна бременност. Около 2% от спонтанните бременности и 10% от асистираните са многоплодни. Ултразвуковото изследване може да установи дали бебетата се развиват нормално и дали споделят една плацента, което може да представлява проблем по време на бременността.В тези случаи се налага по-интензивно наблюдение. Да се диагностицират определени големи фетални аномалии. Те могат да бъдат видяни в този срок, но феталната морфология в 20-22 г.с. е от изключителна важност. Да се диагностицират ранни спонтанни аборти. За съжаление при около 2% от бременните по време на прегледа се установява че фетуса е загинал, често няколко седмици преди това, без никакви симптоми. Двойките ще бъдат консултирани за възможните причини и последващите мерки.

Прочети още

Фетална морфология

Целта на прегледа е се уверим, че плода няма анатомични дефекти и се развива адекватно на срока на бременността. Прегледа неправилно се нарича 3D-4D, което всъщност е функция на ехографския апарат. Още повече за прегледа Фетална морфология използваме 2D с висока разделителна способност, а 3D-4D използваме само да Ви покажем лицето на бебето, или в много редки ситуации за визуализация на специфични дефекти.

Прочети още

Фетална ехокардиография

По време на Скрининга в 1-ви триместър (11-13г.с.), Феталната морфология (20-24г.с.) и Ехографията в 30-33г.с., ние рутинно изследваме феталното сърце и свързаните с него кръвоносни съдове. Специализирания преглед на феталното сърце се препоръчва за: - Жени със фамилна история за вродени сърдечни дефекти, тези с гестационен диабет и тези приемащи антиепилептични медикаменти. - Фетуси със съмнение за вроден сърдечен дефект, тези с увеличена Нухална Транслусценция или при открити други дефекти по време на рутинни ехографски изследвания.

Прочети още

Преглед за оценка на състоянието на плода, Фетален растеж и доплери на основните съдове

Някои акушер-гинеколози съветват този преглед да се предлага при всички бременни жени. Други смятат, че такъв ултразвуков преглед е подходящ само за тези, които са имали усложнения при предишни бременности като Прееклампсия, Фетална ретардация, Диабет, мъртвораждане, или които развиват такъв проблем по време на настоящата бремнност.

Прочети още

Скриннинг и проследяване на многоплодна бременност

Многоплодна бременност се получава, когато две или повече яйцеклетки се оплодят за да образуват ДИЗИГОТНИ (разнояйчни) близнаци или когато една оплодена яйцеклетка се разделя и формира МОНОЗИГОТНИ (еднояйчни) близнаци. При ДИЗИГОТНАТА многоплодна бременност, всеки фетус има собствена плацента (разделена или слята), Амнион и Хорион.При МОНОЗИГОТНАТА многоплодна бременност, ситуацията е по-сложна в зависимост от времето на разделяне на оплодената яйцеклетка. При монозиготната, монохориална бременност, единия близнак може да получава по-малко кръвен ток от другия, което е и причина за намален фетален разтеж или дори фетална смърт. Това състояние се нарича ТТТS (twin-to-twin transfusion syndr.). Понякога единия близнак умира и се мумифицира или се абсорбира и "изчезва"

Прочети още

Инвазивна диагностика – Хорионбиопсия, Амниоцентеза

Какво означава Хорион-биопсия? Хорион-биопсията (CVS) има за цел да изследва хориалните въси на плацентата (плацентарната тъкан). Бебето заедно с плацентата произхождат от една и съща яйцеклетка, и по тази причина хромозомите в клетките на плацентата са същите като тези в клетките на бебето. Какво е Амниоцентеза? Амницентезата има за цел да изследва клетките, които се намират в течността около бебето (амниотична течност). Клетките в амниотичната течност произхождат от бебето и така хромозомите, които са налични в тези клетки са същите като тези на бебето.

Прочети още

Скрининг чрез фетална ДНК в майчиния серум по време на целия период на бременността

Панорама Неинвазивен Пренaтален Тест - Целта на PanoramaTM Неинвазивен пренатален тест (NIPT) е да изследва фетуса за хромозомни аномалии .Имате възможността да заявите да се изследва и съобщи също и пола на плода. Panorama използва проба от майчината кръв която съдържа ДНК (генетичен материал) както на майката, така и на плода . Изследваната фателна ДНК произхожда от плацентата;Това ДНК е идентично със ДНК намерен в клетките на плода при 98% от всички бременности . Panorama е подходяща за всички жени, които са поне в 9-та седмица от бременността .Вашият лекар може да ви даде повече подробности относно хромозомните аномалии изследвани със този тест .

Прочети още