Find us on facebook! Find us on twitter!

Фетална ехокардиография


20 24
Гестационни седмици

Специализираните прегледи на феталното сърце в OSCAR Clinic се извършват от Д-р Велковски, който е консултант по Фетална ехокардиография и Национален консултант по Детска Кардиология към 3-та Градска Болница. Тези прегледи обикновено се провеждат между 18 и 23 г.с., но ако е необходимо и в по-ранен срок. Ако се открие сърдечна аномалия, родителите ще бъдат информирани в детайли за прогнозата на дефекта и възможностите за последваща терапия, както и за бъдещото проследяване на бременността.

Назад