Find us on facebook! Find us on twitter!

Фетална морфология


20 22
Гестационни седмици

Това е подробен ехографски преглед на анатомията на плода в този срок.

Изследването включва детайлна оценка на всяка част от феталното тяло, на феталния растеж, определяне на позицията на плода и плацентата, количеството на околоплодната течност.

Специално внимание се обръща на мозъка и сърцето, гръбнака,стомаха и червата, бъбреци, гръбначен стълб и крайници.

При установени аномалии, родителите се консултират за последствията и възможностите за терапия.

Назад