Find us on facebook! Find us on twitter!

Инвазивна диагностика – Хорионбиопсия, Амниоцентеза


Как протича Хорион-биопсията?

Какво мога да очаквам след Хорион-биопсията?

Кога да очаквам готовите резултати?

Налага ли се повторна Хорион-биопсия?

С какви рискове е свързана процедурата?

Kak протича Амниоцентезата?

Какво да очаквам след Амниоцентазата?

Кога мога да очаквам готовите резултати?

Какви рискове има при Амниоцентезата?

Назад