Find us on facebook! Find us on twitter!

Преглед за оценка на състоянието на плода, Фетален растеж и доплери на основните съдове


30 32
Гестационни седмици

Този ехографски преглед обикновено се извършва около 32 г.с.(30-33г.с.)

Целта му е да определим разтежа и здравето на фетуса посредством:

Назад