Find us on facebook! Find us on twitter!

Първи триместър Скрининг за Даун синдром


11 13
Гестационни седмици

Персонализиран риск за синдрома на Даун

По-голямата част от бебетата са нормални. Въпреки това всички жени, независимо от тяхната възраст, имат малък риск да родят дете с физически и/или психически недъг.

Единственият начин да знаем със сигурност дали плода има хромозомни аномалии е с инвазивни тестове като хорионбиопсия (CVS) или амниоцентеза (amnio). За съжаление, тези тестове са свързани с риск от спонтанен аборт от около 1%.

От вас и партньора ви зависи да решите дали рискът плода да се роди с хромозомна аномалия е достатъчно висок, за да обоснове един инвазивен тест. Като правило инвазивни тестове се предлагат ако изчисленият риск за синдром на Даун е 1 на 200 или повече.

Най-точният начин за оценка на риска на плода за Синдром на Даун се извършва на 11-13 седмици и зависи от:

• Възрастта на майката
• Количеството течност зад врата на плода (нухална транслусценция)
• Наличие или липса на носна кост на плода
• Сърдечната честота на плода
• Кръвен поток през трикуспидалната клапа на сърцето на плода
• Кръвен поток през ductus venosus в черния дроб на плода
• Наличие или липса на физически аномалии
• Ниво на два хормона (свободен бета-ЧХГ и PAPP-A) в кръвта на майката

След сканирането, въз основа на всички тези фактори, изчисленият риск за синдром на Даун ще бъдат обсъдени с вас. Само вие може да решите дали искате да предприемете допълнителни изследвания като Инвазивен диагностичен тест (Хорионбиопсия или Амниоцентаза) или Неинвазивен тест чрез фетална ДНК в Майчиния серум (Panorama test).

Независимо от това дали сте предприели инвазивно изследване или не, е препоръчително да се направи ултразвуков преглед в 20-та гестационна седмица, за да се изключат физически аномалии.

Назад