Find us on facebook! Find us on twitter!

Скриннинг и проследяване на многоплодна бременност


Нормално честотата на двуплодните бременности е 1 на 90 (като 1/3 от тях са монозиготни), а триплодните 1 на 8,100 бременности.

In vitro фертилизацията обаче и процедурите за индукция на овулацията увеличиха чувствително честотата на многоплодните бременности до 1 на 60-70.

Всички жени с многоплодна бременност е необходимо да направят специализиран ултразвуков преглед в 1-ви триместър между 11+0 и 13+6 гестационни седмици.

Многоплодните бременности трябва да се проследяват за изоставане в разтежа на плода (Intrauterine growth restriction -IUGR):

При установен Транфузионен синдром ( TTTS), Лазерната хирургия е първи метод на избор на терапия. Използва се за да се прекъснат плацентарни съдови анастомози между близнаците преди 26 г.с. Други методи на избор са интраутеринното кръвопреливане, амниодренаж или елективно родоразрешение.

Всички многоплодни бременности трябва да се наблюдават регулярно след 30г.с., по отношение на феталния разтеж и общо състояние независимо от хориалността. При промени в Доплеровите показатели, които показват забавяне на разтежа и влошаване здравето на плода, се планира раждане.

Жените трябва да са информирани относно по-голямата статистическа вероятност за Даун синдр. при двуплодни и триплодни бременности преди скрининга. Те трябва да са запознати с различните методи за скрининг и по-високия процент фалшиво-положителни резултати при многоплодни бременности. В резултат на това има по-голяма вероятност да ви се предложи инвазивно тестуване. Скрининга трябва да се направи между 11+0 и 13+6 дни.

Назад