Д-р Велислава Велева

Специалист по Акушерство и Гинекология


Образование:
  1. 2001 – 2006г. – завършва средно образование в Природо-математическа гимназия “Акад. Проф. Др. Асен Златаров” гр Ботевград
  2. 2006 – 2012г. – Магистратура по Медицина в Медицински университет, София
  3. 2013-2014г. – специализация по Ангиология към Медицински университет, София
  4. 2018г. до момента – специализация по Акушерство и Гинекология към Медицински Университет, София
Допълнителни курсове и квалификации:
  1. 2018г. – XII Софийски симпозиум по репродуктивна медицина
  2. 2018г. – Symposium on Best Practices in Contraception and Abortion Care as Part of Reproductive Health in Adolescents, Sofia.
  3. 2019г. – XIII Софийски симпозиум по репродуктивна медицина