Д-р Анна Богданова

Акушер-Гинеколог, Консултант Фетална Медицина


Образование:
 1. 1994 – 1996 Немска Езикова Гимназия „Гъоте”, Бургас
 2. 1996-1998 – Средно образование Америкaнско Международно Училище, Кувейт
 3. 1998 – 2001 – Университет “Карлов Университет” , 2-ри факултет по медицина Прага, Чехия
 4. 2001-2005 – Магистратура по Медицина – Медицински Университет София
 5. 2008-2013 – Специалност Акушерство и гинекология – Медицински Университет София
 6. 2014-2016 – Диплома по Фетална Медицина – Harris Birthright Research Center for Fetal Medicine, King’s College Hospital, London, UK
 7. Сертификат за компетентност 1-ви триместър скрининг 11-13г.с.
 8. Сертификат за компетентност Фетална морфология 18-22г.с.
 9. Сертификат за компетентност Фетална ехокардиография
 10. Инвазивна диагностика
Допълнителни курсове и квалификации:
 1. 2007г. – Практически курс по „Ултразвукова диагностика в Акушерството и Гинекологията”, 7-11 февруари
 2. 2009г. – Практически курс по „Доплер в Акушерството и Гинекологията”, 12-14 март
 3. 2009г. – Практически курс по„Теория и прaктика на колпоскопията”
 4. 2011г. – 10th World Congress of Fetal Medicine, Sv.Gulian, Malta
 5. 2012г. – 11th World Congress of Fetal Medicine, Kos, Greece
 6. 2013г. – 12th World Congress of Fetal Medicine, Marbella, Spain
 7. 2013г. – 7ми Национален симпозиум по „Ултразвук в Репродуктивната медицина”, София, България
 8. 2013г. ,2014г., 2015г. – Intensive Course in Fetal Medicine -London, UK
 9. 2014г. – 13th World Congress of Fetal Medicine, Nice, France
 10. 2015г. – 14 th World Congress of Fetal Medicine, Crete, Greece
Научна работа и проучвания:
 1. От 2009 до момента – ASPRE trial-prevention of preeclampsia by Aspirin-FP7-Health-2013-Innovation-2#601852, ISRCTN13633058, WHO UTN:U1111-1140-4837
 2. От 2013 до момента – Metformin in Obese Pregnant women (MOP trial)
Публикации:
 1. Maternal serum soluble fms-like tyrosine kinase-1 at 22 and 32 weeks in the prediction of preeclampsia- David Wright,1 Carolina Krajewska,2 Anna Bogdanova,2 Alan Wright,1 Kypros H Nicolaides2.-Jan 2016
 2. Herpes simplex neonatorum – at 29th IUSTI Europe 2015 conference in Sitges, Spain- Ivan Bogdanov (1) , Zdravka Demerdjieva (2) , Anna Bogdanova (3) , Nikolai Tsankov