• Цени

Специализиран срининг 1-ви триместър (11 – 13+6 г.с.)

Включва:

Едноплодна бременност – Лекар специалист ФМ – (ехографски преглед морфология – 120 лв., биохимия 1-ви триместър – 50 лв.)- 170.00 лв.

Едноплодна бременност – Консултант ФМ – (ехографски преглед морфология – 140 лв., биохимия 1-ви триместър – 50 лв.)- 190.00 лв.

Многоплодна бременност – Лекар специалист ФМ – (ехографски преглед морфология – 160 лв., биохимия 1-ви триместър – 50 лв.) – 210 лв.

Многоплодна бременност – Консултант ФМ – (ехографски преглед морфология – 180 лв., биохимия 1-ви триместър – 50 лв.) – 230 лв.

Tризнаци – Лекар специалист ФМ – ехографски преглед морфология без биохимия – 210 лв.

Tризнаци – Консултант ФМ – ехографски преглед морфология без биохимия – 240 лв.

120 лв.- 240 лв.

Ранна фетална морфология (16 – 20 г.с.)

Включва:

Едноплодна бременност – Лекар специалист ФМ – 120 лв.

Едноплодна бременност – Консултант ФМ – 150 лв.

Многоплодна бременностпреглед – Лекар специалист ФМ – 190 лв.

Многоплодна бременностпреглед – Консултант ФМ – 210 лв.

Тризнаци – 210 лв.

110 лв. – 210 лв.

Фетална морфология (20 – 24 г.с.)

Включва:

Едноплодна бременност – Лекар специалист ФМ – 150 лв.

Едноплодна бременност – Консултант ФМ – 180 лв.

ФМ + oценка на мат. Шийка/вагинално – 210 лв.

Многоплодна бременност – Лекар специалист ФМ – 240 лв.

Многоплодна бременност – Консултант ФМ – 260 лв.

Тризнаци – Лекар специалист ФМ – 260 лв.

Тризнаци – Консултант ФМ – 260 лв.

140 лв. – 280 лв.

Късна морфология с Доплерово изследване (30 – 32 г.с.)

Включва:

Едноплодна бременност – Лекар специалист ФМ – 120 лв.

Едноплодна бременност – Консултант ФМ – 150 лв.

Многоплодна бременност – Лекар специалист ФМ – 170 лв.

Многоплодна бременност – Консултант ФМ – 190 лв.

110 лв. – 190 лв.

Контролен доплер след 32 г.с

Включва:

Едноплодна бременност – Лекар специалист ФМ – 90 лв.

Едноплодна бременност – Консултант ФМ – 120 лв.

Многоплодна бременност – Лекар специалист ФМ – 120 лв.

Многоплодна бременност – Консултант ФМ – 160 лв.

90 лв. – 160 лв.

Контролен доплер след 32 г.с многоплодна

120 лв.

Късен скрининг за прееклампсия (20 – 36 г.с.)

(биохимия PlGF, sFlt– 50 лв.)

60 лв.

Фетална ехокардиография

90 лв.

Фетална ехокардиография (близнаци)

130 лв.

Урологична консултация

90 лв.

Урологична консултация (близнаци)

130 лв.

Кардиологична консултация с ЕКГ и ЕхоКГ

90 лв.

Контролен кардиологичен преглед

40 лв.

ЕКГ

20 лв.

Ултразвукова диагностика

90 лв.

Коментар на резултати

30 лв.

Консултация (генетика, вътрешни болести)

60 лв.

Консултация и ултразвукова диагностика (вътрешни болести)

90 лв.

NST

25 лв.

Микробилогия

30 лв.

Цитонамазка

20 лв.

Инвазивна диагностика, амниоцентеза и хорионбиопсия в колаборация с МБАЛ „Сердика“

по НЗОК, генетичните изследвания се заплащат отделно