• Цени

Специализиран срининг 1-ви триместър (11 – 13+6 г.с.)

Включва:

Едноплодна бременност – (ехографски преглед морфология – 110 лв., биохимия 1-ви триместър – 50 лв.)- 160.00 лв.

Многоплодна бременност – (ехографски преглед морфология – 150 лв., биохимия 1-ви триместър – 50 лв.) – 200 лв.

Tризнаци – ехографски преглед морфология без биохимия – 210 лв.

110 лв.- 210 лв.

Ранна фетална морфология (16 – 20 г.с.)

Включва:

Едноплодна бременност – 110 лв.

Многоплодна бременностпреглед – 180 лв.

Тризнаци – 210 лв.

110 лв. – 210 лв.

Фетална морфология (20 – 24 г.с.)

Включва:

Едноплодна бременност – 140 лв.

Многоплодна бременност – 230 лв.

Тризнаци – 280 лв.

140 лв. – 280 лв.

Късна морфология с Доплерово изследване (30 – 32 г.с.)

Включва:

Едноплодна бременност – 110 лв.

Многоплодна бременност – 160 лв.

110 лв. – 160 лв.

Контролен доплер след 32 г.с

90 лв.

Късен скрининг за прееклампсия (20 – 36 г.с.)

(биохимия PlGF, sFlt– 50 лв.)

60 лв.

Фетална ехокардиография

90 лв.

Фетална ехокардиография (близнаци)

130 лв.

Урологична консултация

90 лв.

Урологична консултация (близнаци)

130 лв.

Кардиологична консултация с ЕКГ и ЕхоКГ

90 лв.

Контролен кардиологичен преглед

40 лв.

ЕКГ

20 лв.

Ултразвукова диагностика

70 лв.

Коментар на резултати

30 лв.

Консултация (генетика, вътрешни болести)

60 лв.

Консултация и ултразвукова диагностика (вътрешни болести)

90 лв.

NST

25 лв.

Микробилогия

30 лв.

Цитонамазка

20 лв.

Инвазивна диагностика, амниоцентеза и хорионбиопсия в колаборация с МБАЛ „Сердика“

по НЗОК, генетичните изследвания се заплащат отделно