Д-р Камелия Йорданова

Специализант по Акушерство и гинекология


Образование:
  1. 2009 – 2014г. – Завършва средно образование в Профилирана природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов”, Враца
  2. 2014 – 2020г. – Завършва Магистратура по Медицина в Медицински факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Допълнителни курсове и квалификации:
  1. 2018г. – преминава практическо обучение в реална работна среда, реализирано в “Военномедицинска Академия – Спешно отделение” към Проект BG05M20P001-2.002-0001“Студентски практики-Фаза 1”.