Д-р Незабравка Чилингирова, дм

Детски кардиолог, Пренатална ехокардиография


Д-р Незабравка Чилингирова е завършила медицина през 1993 в Медицински университет – София. Има специалност по Детски болести от 2001, по Детска кардиология от 2009 и по Инвазивна кардиология от 2012 г. Придобива научна степен Доктор на по медицина през 2018 с защита на дисертация на тема “Бременност при сърдечните заболявания”. Преминала е сертификационни курсове и има богат клиничен опит за пренатална ехокардиография, трансторакална ехокардиография, конвенционален и цветен Доплер, Стрес-ехокардиография. Главен асистент в УМБАЛ ”Св. Екатерина” от 1994 до момента, където извършва диагностика и лечение на пациенти със сърдечни заболявания, терминална сърдечна недостатъчност, води национална чакаща листа за сърдечна трансплантация. Проследява сърдечно трансплантирани пациенти, деца и възрастни с вродени сърдечни малформации.

Част е от екипа на Оскар Клиник, където проследява бременни със сърдечни заболявания, извършва пренатална ехокардиография на плода и консултира деца в качеството си на детски кардиолог.