Д-р Райна Стоянова

Ендокринолог


Медицински университет – София – МФ – Магистър по Медицина

Международно Висше Бизнес Училище – Магистър по Управление на здравеопазването

Член на:

  1. – Българското дружество по хранене и диететика
  2. – Българското дружество по парентерално и ентерално хранене
  3. – Българското дружество по ендокринология
  4. – Международната асоциаця по затлъстяване