Д-р Зорница Василева

Специалист по детски болести и детска кардиология


Специалист по детски болести и детска кардиология с над 15 години опит. Извършва кардиологични прегледи на деца от 0 до 18 години, електрокардиограма, детска ехокардиография, фетална ехокардиография.

Образование:
  1. 2005 г. – Завършва Медицински университет София
  2. 2011 – 2017. – Придобива своите специалности по Детски болести и Детска кардиология
  3. По-голямата част от специализацията си по Детска кардиология д-р Василева е провела в Университетска болница в гр. Гент, Белгия.
Допълнителни курсове и сертификати:
  1. “Echocardiography in Congenital Heart Disease” от Европейска дружество по образна диагностика в кардиологията
  2. “Ехокардиография в детската възраст – фундаментално ниво, трансторакална ехокардиография (1Р ЕхоКГ, 2Р ЕхоКГ), пулсов, континуален и цветен Доплер”
  3. „Advanced fetal echocardiography” от Университета в Барселона, Испания
  4. Член на Български лекарски съюз, Дружеството на кардиолозите в България, Фламандския лекарски съюз (Белгия), Европейско дружество по детска кардиология, Европейско кардиологично дружество (ESC), Европейското дружество по образна диагностика в кардиологията (EACVI).
  5. Има над 40 участия в национални и международни конгреси и семинари, над 80 публикации в български и международни списания. Владее английски и холандски език, ползва руски, немски и френски