Диана Тодорова

Акушерка


Образование и професионален опит:
  1. 2019г. – Придобита степен Бакалавър специалност „Акушерка“ – Медицински Университет – София
  2. 2009г. – Придобита степен Бакалавър специалност „Стопанско управление“ – Великотърновски университет „Св. Кирил и Методи“
  3. Акушерка – ПСАГБАЛ „Света София“ и САГБАЛ „Щерев“
  1. Член на екипа на Оскар Клиник от февруари 2019