Ива Тонина

Администратор


Образование и професионален опит:
  1. 2019г. – Придобита степен Магистър специалност „Здравен мениджмънт“ – Медицински Университет – София
  2. 2015г. – Придобита степен Бакалавър специалност „Информационни ресурси в туризма“ -Университет по библиотекознание и информационни технологии
  3. 2012 – 2019 г. – Технически сътрудник – медицински център за специализирана извънболнична медицинка помощ по белодробни болести (МЦ за СИМП по белодробни болести)
  1. Член на екипа на Оскар Клиник от ноември 2019