Майчино-фетална медицина

Превантивна медицина за цялото семейство – мъжко, женско и детско здраве Най-висок стандарт за превантивна медицина и профилактика на заболяванията

Семейна медицина

Превантивна медицина за цялото семейство – мъжко, женско и детско здраве Най-висок стандарт за превантивна медицина и профилактика на заболяванията

За последните 5 години в Оскар клиник извършихме

Скрининги 1-ви триместър

11,858

Проследени многоплодни бременности

1,037

Бременни на възраст над 35 години

3236 ( 27,3%)

Средна възраст на бременната жена в Оскар

31години

Нашите резултати за последните 5 години

Установени и доказани бременности със хромозомни и генетични дефекти

98

Плацентарни усложнения, вкл. прееклампсия

10%

Раждания без усложнения при плацентарни нарушения, вкл. прееклампсия

97%

FAQ

Често задавани въпроси


Ултразвуков преглед може да бъде направен по всяко време на бременността, но най-подходящите срокове за това са в : 12г.с, 20г.с. и 30г.с. По време на една нормална бременност е напълно достатъчно ехографските прегледи да са не по-често от един път месечно.
Когато по някаква причина, напр. триплодна и повече бременност или нежелание на майката да даде кръв, имаме възможност да изчислим риска за хромозомни заболявания използвайки само ултразвукови параметри. С този метод можем да достигнем около 85-90% диагностична честота.
3 и 4D образите могат да бъдат направени по всяко време на бременността, но реално вашето бебе става "фотогенично" след 26 г.с. Трябва също да имате предвид, че добрите снимки зависят както от добрата позиция на плода, така и от дебелината на коремната стена.

Свържи се с Нас

Email:info@oscarclinic.com

Телефон: +359 895 77 07 17

Телефон: +359 895 77 07 15