Find us on facebook! Find us on twitter!

One Step Clinic of Assessment of Risks – Клиника за изследване на риска с едно посещение

10-год високо качество пренатална диагностика в Оскар клиник и 20-год. МЦ Св.Петка грижа за жената преди, по време и след бременност. 

Очаквайте откриване на новата ни Клиника, посветена на по-добър комфорт и грижа за Вас-нашите пациенти и близките Ви. 


Превенция и профилактика на здравните рискове преди и по време на бременност. Подготовка за нормална неусложнена бременност, профилактика на рискови фактори за несполучлива бременност.


 

Кога е подходящото време за преглед?