Всяка година в света се раждат около 130 млн. новородени деца и 4 млн. от тях умират през първите четири седмици от живота. Основните причини за неонаталната смърт в световен мащаб са преждевременните раждания, тежките инфекции и асфикция. В развитите страни повече от половината от всички неонатални смъртни случаи са на родените недоносени.

В Оскар Клиник въведохме рутинно в практиката си на специализиран център за фетална медицина скрининг за преждевременно раждане на всички бъдещи майки, които посещават женската ни консултация или са насочени за високоспециализирани скринингови изследвания, фетална морфология и фетална ехокардиография. Скринирането е поетапно и включва специализирани изследвания и проследяване на специфичните рискови фактори и индикатори в първи и втори триместър от бременността. Скрининговият модел, който въведохме, е валидиран от FMF – най-престижната организация в областта на качественото и прецизно проследяване на бременността. Той съчетава измерване на дължината на шийката на матката и акушерска история за предишни преждевременни раждания и спонтанни аборти. Този скрининг е проведен и анализиран при повече от 760 жени в Оскар клиник в периода 2019-2021 г.